Co je to Montessori

Název Montessori nese odkaz práce lékařky, vědkyně i pedagožky Marie Montessori, jejího syna Mária a jejich dalších následovníků po celém světě.

  • Montessori je ucelený způsob vzdělávání pro věkovou skupinu 0-99 let.
  • Montessori věří v sílu míru a klidu jako nástroje k vzájemnému respektování osoby, skupiny i celého světa.
  • Vzájemný respekt ve skupině je uplatňován i principem věkové heterogenity.
  • Nedílnou součástí práce s dítětem je připravené prostředí a připravený průvodce.
  • Svoboda a samostatnost jde ruku v ruce s řádem a pořádkem. Obojí jsou hlavními principy Montessori.
  • Dělat chyby je přirozený jev v procesu učení, protože skrz chyby se učíme.
 

 

Montessori dělí životní etapy vývoje člověka k dospělosti po tzv. trojročích. Jen to poslední, vedoucí až k dospělosti, trvá celých šest let. 

  • Dítěti do věku 3 let vtiskne hodnoty a způsob budoucího života jeho rodina, především matka.
  • V období mezi 3-6 rokem, v našich podmínkách, dítě obvykle navštěvuje mateřskou školu. Pokud navštěvuje Montessori předškolní zařízení, jeho body zájmu jsou sledovány průvodci a na základě a v souladu se senzitivními fázemi jsou dítěti nabídnuty aktivity z oblastí praktického života, smyslové výchovy, matematiky, jazyka a poznáváme svět, a to tak nejlépe, aby byla uspokojena jeho vnitřní a přirozená motivace. Je to nejjednodušší a přirozená forma učení. Dítě pracuje s Montessori pomůckami a mnohé z nich pak potkává i ve škole.

Navazuje na ně a prohlubuje to, co v mateřské škole objevilo.

 

 

 

Proto je tak důležitá kooperace mateřské a základní školy Montessori. Jestliže se o období mateřské školy mluví jako o „mytí rukou“ (aktivita mytí rukou opravdu je součástí praktického života), pak ve škole mluvíme o „mytí nohou“, protože noha nás provází životem. K životu je dobré mít ruce i nohy.

  • Základem vzdělávání v Montessori škole je Kosmická výchova, 5 Velkých příběhů a klíčové lekce. Vše je propojené a děti se přes Velké příběhy a další témata dostanou i k matematice, jazykům, umění. Postupují k hlubším tématům a objevují svoji jedinečnost, a své místo ve světě.

  • Děti ve vyšších ročnících (13-18 let) se potřebují zabývat a poznávat, jak v tomto světě zvládnout žít. Marie Montessori jim dala název Děti Země. Děti, které toho mnoho prozkoumaly, načerpaly informace a teď si chtějí opravdu vyzkoušet, o čem ten život na Zemi je. Pracují na farmě, nakupují, obchodují a připravují se na svůj další velký krok do života, na opravdovou dospělost. V základní škole toto období končí 9. ročníkem, tj. cca 15-16 rokem věku dítěte, jeho vývoj ovšem pokračuje dál .

Protože etapy života dítě jsou tříleté, všechny třídy v mateřské i základní škole jsou též tříleté a věkově heterogenní. Tato možnost nabízí vzájemnou spolupráci a respekt mladšího a staršího.

Naše škola chce být Montessori a všechny cesty i cestičky vedou tímto směrem. Jsou různě klikaté, pestré a barevné, někdy i náročné.

„Duše dítěte je bohatá, velká, nezměrná jako rozsáhlý neznámý světadíl. Pokud jí chceme rozumět, je třeba ji objevit.“

Marie Montessori