O základní škole

Montessori třídy v Jablonci nad Nisou jsou součástí ZŠ 5. května, Jablonec nad Nisou a na stejné ulici najdete i vchod do Montessori oddělení. K dispozici je i přilehlá zahrada. V současné době jsou ve škole dvě třídy 1. trojročí a jedna třída 2. trojročí, kde je aktuálně celkem 50 dětí.

Děti jsou v heterogenních třídách, po třech ročnících

 • 1. trojročí – 1. až 3. ročník
 • 2. trojročí – 4. až 6. ročník (aktuálně i 7. a 9. ročník)
 • 3. trojročí – 7. až 9. ročník

Výuka je rozdělaná do dvou pracovních bloků

 • 8 – 11 ⇒ ranní blok zaměřený na témata kosmické výchovy, jazyků a matematiky. Součástí ranního bloku je i prostor pro svačinu
 • 11 – 12 ⇒ oběd a relaxace, pobyt na zahradě
 • 12 – 14 ⇒ odpolední „soft“ bloky – výtvarný, hudební, pohybový, kosmický a prostor pro dokončení prací. Páteční odpolední blok je zaměřený na úklid třídy, dokončení prací a konzultací s učiteli před víkendem.
 • navazuje družina a kroužky
 

V prvních osmi týdnech  začátku každého školního roku děti procházejí tzv. Velkými příběhy. Dítě může mít ten den nebo víkend všetečné otázky . Děti se postupně seznámí s těmito příběhy: Bůh jenž nemá ruce, O vzniku a vývoji člověka na Zemi, Dary člověka, Komunikace pomocí znaků, Příběh čísel a velká nespravedlnost.

O své práci si každé dítě zapisuje denní záznam do svého deníku.

Cílem průvodce je předat maximum možností, jak objevovat svoji jedinečnost a vedl ho ve smyslu „Pomoz mi, abych to vymyslel sám.“ 

Družina

Všechny důležité informace najdete v záložce Ostatní/Družina

Stravování

Všechny důležité informace najdete v záložce Ostatní/Stravování

Organizace školního roku 2022/2023

 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
 • Jarní prázdniny v Jablonci nad Nisou  20. 2. – 26. 2. 2023.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.
  Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Finanční dary na účet Montessori oddělení

Rodiče a příznivci ZŠ Montessori mohou přispívat finančními i nefinančními dary. Výše finančního příspěvku se dozvíte na schůzce s rodiči na začátku roku nebo se můžete informovat u Ivy Heinlové.

Finanční příspěvek se skládá na účet školy vyhrazený pouze pro Montessori třídy. Na žádost zákonného zástupce dítěte škola připraví darovací smlouvu a přidělí variabilní symbol pro platbu.

Číslo účtu: 43-5549800227/0100

Školní řád – škola se řídí školním řádem ZŠ 5. května (https://zsjbc5kvetna.cz/dokumenty)