O Marii Montessori

Maria Tecla Artemisia Montessori

1870

Maria Montessori se narodila 31. srpna v Chiaravalle, v provinicii Ancona, v Itálii. Navštěvuje chlapeckou školu v Římě, se zaměřením na vědu a inženýrství.

1896

V tomto roce se stává historicky první ženou, která získala univerzitní titul z medicíny na univerzitě v Římě. Reprezentuje Itálii na Mezinárodním kongresu žen v Berlíně, kde výrazně zastává práva pracujících žen, mimo jiné srovnatelnou mzdu za srovnatelnou práci vůči mužům, kteří byli lépe placeni. Studuje spisy francouzských lékařů Itarda a Séguina, kteří pracovali s postiženými dětmi.

1897

V tomto roce se dobrovolně připojila k výzkumnému programu na psychiatrické klinice univerzity v Římě. A bylo to právě tady, kde pracovala po boku Giusseppa Montesana, mezi nímž a jí později vznikl milostný vztah.

1898

Marie porodila dítě, chlapce jménem Mario, který byl předán do péče rodiny žijící na venkově nedaleko Říma. Maria často svého syna navštěvovala, ale o tom, že je Marie Montessori jeho matkou se dozvěděl až mnohem později. I přesto mezi nimi vzniklo silné pouto a v pozdějších letech se svou matkou pracoval a cestoval a v její práci pokračoval i po její smrti.

1900

Pracuje na psychiatrické klinice v Římě. Setkává se s ředitelem ortofrenické školy, která fungovala jako modelová pro výcvik učitelů dětí s poruchami vývoje. Dva roky na této modelové škole experimentuje s různými materiály, které stimulují smysly. Zaznamenává úspěchy v posilování vývoje takových dětí až do té míry, ženěkteré dosáhují srovnatelných výsledků při státních zkouškách, jako děti z běžných škol.

1907

6. ledna bylo slavností otevření prvního Domu dětí (Casa dei Bambini) ve čtvrti San Lorenzo v Římě.

1909

Organizuje první tréninkový kurz své metody pro prvních asi sto studentů v Římě a vydává svoji první knihu.

1911

Rezignuje na svůj učitelský post na Římské univerzitě a vzdává se i své lékařské praxe. Chce se plně soustředit na vzdělávání. Montessori metoda se mezitím šíří po světě a první Montessori zařízení pro základní vzdělávání vznikají ve Velké Británii, Argentině, Itálii a Švýcarsku. Modelové Montessori školy byly založeny v Paříži, New Yorku a Bostonu.

1912

V tomto roce Marii zemřela matka, což ji velmi zasáhlo. Po této události si vzala svého syna k sobě a dále žili už společně.

1916

Dostává pozvání od představitelů města Barcelony, kam se stěhuje. Barcelona se stává jejím domovem až do roku 1936, kdy se k moci dostávají jednotky generála Franca.

1920

Přednáší na Univerzitě v Amsterdamu. Poprvé zde popisuje svoji představu o středoškolském vzdělávání.

1924

Setkává se s Benitem Mussolinim, který se ujal moci v roce 1922. Po tomto setkání dochází k oficiálnímu uznání a šíření zakládání Montessori škol za podpory italské vlády.

1925

Maria Montessori se setkala v Londýně s indickým duchovním vůdcem Mahátmá Ghándím. Montessori pedagogika na Ghándího velmi zapůsobila a projevil zájem o její zavedení v Indii.

1929

Marie spolupracuje společně s architekty na vybudování modelové Montessori školy a školícího centra pro učitele v Římě. V Helsingør v Dánsku se koná první Mezinárodní Montessori kongres.

Společně se svým synem Mariem zakládá Mezinárodní Montessori Asociaci (Association Montessori Internationale – AMI) se sídlem v Berlíně.

1933

Nacisté systematicky likvidují Montessori hnutí v Německu a zavírají všechny již fungující Montessori školy.

1934

Po konfliktech s fašistickým režimem v Itálii dochází k okamžité likvidaci hnutí a uzavření všech Montessori zařízení.

1936

Kvůli poměrům ve Španělsku pod vládou generála Franca je Marie nucena uprchnout. Nejprve odchází do Anglie a později do Nizozemí, které se stává jejím domovem. Montessori asociace (AMI) přesouvá své sídlo do Amsterdamu. V Nizozemí je v této chvíli provozováno na dvě stě Montessori zařízení.

1939

Odjíždí společně se svým synem Mariem do Indie na pozvání Theosofické společnosti, která v Indii úspěšně praktikovala Montessori metodu v boji proti negramotnosti.

Mariin záměr byl setrvat tři měsíce, po dobu jednoho tréninkového kurzu.

1940

Itálie vstupuje do druhé světové války a připojuje se na stranu Německa. V červnu je Mario zajat britskou koloniální vládou jako nepřátelský cizinec a Marie je nucena zdržovat se pouze na pozemcích Theosofické společnosti. Mario je propuštěn v srpnu díky respektu, který Viceroy choval k Marii Montessori a také proto, aby oslavil její 70. narozeniny. I přes tento přátelský čin není rodině Montessori dovoleno vycestovat z Indie až do konce druhé světové války.

1946

Po skončení druhé světové války se Maria vrací společně se synem do Evropy. Byla přesvědčená, že budoucí mír může být dosažen jen vzděláváním dětí. Během její nepřítomnosti ale byla většina její práce zničena. Bylo potřeba se tedy pustit znovu do práce a vzkřísit Montessori pedagogiku.

1947

Maria a Mario zakládají Montessori Centrum v Londýně. Maria podniká výlet do Itálie, kde se snaží obnovit Montessori společnost. Daří se jí dosáhnout znovuotevření Montessori zařízení. Vrací se do Indie, kde vede tréninkový Montessori kurz v Adyaru.

1949

I nadále pokračovala v kampani za světový mír. Výsledky její práce oceňoval celý svět. Marie Montessori byla třikrát nominována na Nobelovu cenu za mír (1949, 1950, 1951). Definitivně se vrací do Evropy.

1952

Marie Montessori umírá 6. května ve věku 81 let v Noordwijku aan Zee, v Nizozemí.

Je pohřbena na místním katolickém hřbitově.

zdroje:
https://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/maria-montessori
https://www.marche.cz/nas-pristup/zivotopis-maria-montessori