O nás

Montessori třídy v Jablonci nad Nisou jsou součástí ZŠ 5. května, Jablonec nad Nisou a na stejné ulici najdete i vchod do Montessori oddělení. K dispozici je i přilehlá zahrada. V současné době jsou ve škole dvě třídy 1. trojročí a jedna třída 2. trojročí, kde je aktuálně celkem 50 dětí.

V roce 2022 došlo k velké reorganizaci Montessori tříd a nasměrování v rámci principů a metod Montessori. Kmenoví průvodci mají nebo absolvují akreditovaný kurz Montessori 6-12 let. Ostatní průvodci si vzdělání postupně doplňují alespoň dílčími kurzy.

Montessori třídy v Jablonci nad Nisou při ZŠ 5. května jsou přímou návaznou linií na MŠ Montessori Jablonec nad Nisou. To, co děti poznají a objevují v mateřské škole, ve třídách ZŠ Montessori znovu potkají a mají možnost objevené zkoumat do větší hloubky a širšího rozsahu.

„Neuhasím žádný oheň, žádnou velikost, žádné nadšení. Místo toho chci osvítit veškerou
výuku, aby každý kousek poznání byl přijat s nadšením a porozuměním.“

Marie Montessori